Ylä-Savon mela

Meloen näet enemmän

Ylä-Savon Mela ry:n tietosuojaseloste

Keräämme henkilötietojasi vain tässä selosteessa kerrottuja käyttötarkoituksia varten. Henkilötietojasi käsitellään ainoastaan tarvittaessa, ja niihin pääsevät käsiksi vain henkilöt, joiden tehtäviin tietojesi käsittely kuuluu. Yksityisyytesi ei vaarannu henkilötietojesi käsittelyssä.

Tästä tietosuojaselosteesta saat lisätietoa yksityisyytesi suojasta.

1. Rekisterinpitäjä

Ylä-Savon Mela ry, Päiviönkatu 3 as 11, 74100 Iisalmi

2. Tietosuojavastaavan yhteystiedot

Tietosuojaan liittyvissä asioissa ota yhteyttä: rahastonhoitaja Irja Hälinen, irja.halinen@gmail.com

3. Keräämämme henkilötieto

 Keräämme jäsenistämme seuraavat tiedot jäseneksi liittymisen yhteydessä:

·        nimi

·        osoite

·        puhelinnumero

·        sähköpostiosoite

Melontakursseille ilmoittautuvilta kysymme myös terveydentilaa koskevia tietoja.

4. Mihin tarkoitukseen käytämme henkilötietojasi?

Henkilötietoja tarvitaan jäsenrekisterin ylläpitoon ja jäsenmaksujen perintään sekä tiedottamiseen. Melontakursseille osallistuvien terveydentilaa koskevat tiedot kerätään turvallisuussyistä.

5. Tietolähteet

Keräämme henkilötietoja jäseneltä tai kurssille osallistujalta itseltään jäsenrekisterin tai osallistujalistan täyttämisen yhteydessä. Yhdistyksen hallintoon valittavan jäsenen henkilötiedot tarkastetaan hallituksen kokoonpanossa. Hallituksen puhelin- ja sähköpostitiedot julkaistaan yhdistyksen Internet-sivuilla.

6. Henkilötietojen käsittelijät

Melontaseurassamme henkilötietoja käsittelevät yleensä puheenjohtaja, sihteeri ja rahastonhoitaja. Poikkeustilanteissa henkilötietoja käsittelevät vain Ylä-Savon Mela ry:n erikseen oikeuttamat ohjeistetut henkilöt. Tietojen käsittelyssä noudatetaan voimassa olevaa lainsäädäntöä.

Emme luovuta henkilötietoja palveluihimme osallistuvien osapuolien ulkopuolelle ilman lakisääteistä perustetta.

7. Tietojen säilytysaika

Henkilötietojasi ei säilytetä pidempään kuin on käyttötarkoituksen mukaan tarpeellista. Säilytysaikaa määrittelee lainsäädäntö. Lakisääteisiä velvoitteita ovat muun muassa kirjanpito- ja yhdistyslainsäädäntö. Henkilötietosi poistetaan tai anonymisoidaan silloin, kun emme enää tarvitse niitä.

8. Henkilötieto-oikeutesi

Sinulla on oikeus käsittelemiimme henkilötietoihisi. Voit jättää meille tietosuojapyynnön osoitteessa irja.halinen@gmail.com.

Sinulla on seuraavat tietosuojaan liittyvät oikeudet:

·        Oikeus saada pääsy tietoihisi

·        Oikeus tietojesi oikaisemiseen

·        Oikeus tietojesi poistamiseen

·        Käsittelyn rajoittaminen

·        Käsittelyn vastustaminen

·        Oikeus siirtää tietosi järjestelmästä toiseen

·        Oikeus peruuttaa suostumuksesi

·        Oikeus tehdä valitus viranomaiselle

 

 9. Tietojen suojaamisen periaatteet

Henkilötietojesi käsittelyssä ja säilyttämisessä käytämme asianmukaista teknistä ja hallinnollista tietoturvaa. Ulkopuoliset eivät pääse käsiksi keräämiimme henkilötietoihin. Henkilötiedot on suojattu laittomasti ja vahingossa tapahtuvalta tietojenkäsittelyltä.